platek.pro

Home/platek.pro

About platek.pro

This author has not yet filled in any details.
So far platek.pro has created 18 blog entries.

Kolizje ze zwierzętami – co warto wiedzieć?

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt to w dobie rozbudowy infrastruktury i rosnącego natężenia ruchu niemal codzienność. Zwłaszcza jesienią nie ma dnia bez informacji o zniszczonych po zderzeniu z łosiem czy jeleniem autach. Jaki jest tryb postępowania w przypadku kolizji ze zwierzęciem i kiedy możemy się starać o odszkodowanie z tego tytułu? W artykule wypowiedź naszego eksperta, Sebastiana Berezy.

Las Polski nr 21/2018

Pobierz artykuł PDF
czytaj dalej
2020-04-23T16:30:40+02:001 listopada 2018|

Ubezpieczenia pełne pułapek

Ogólne warunki polis trzeba uważnie czytać. O zawężeniu ochrony często decydują niuanse zawarte w definicjach pojęć. Przeczytaj i dowiedz się na co uważać wykupując polisę ubezpieczeniową oraz jakie haczyki ukryte są w OWU. W artykule wypowiedź naszej Wiceprezes, Małgorzaty Wiśniewskiej.

Puls Biznesu 3/09/2018

Przejdź do artykułu
czytaj dalej
2020-04-23T16:32:29+02:003 września 2018|

Broker a zamówienia publiczne

Specyfika i stopień skomplikowania ubezpieczeń korporacyjnych, dedykowanych firmom i instytucjom, wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego podobnie jak komercyjne przedsiębiorstwa, tak i podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), przy zawieraniu umów ubezpieczenia często korzystają z profesjonalnego wsparcia brokera ubezpieczeniowego. A ponieważ zamówienia publiczne są bardzo ściśle uregulowanym sposobem kupowania, rzecz jasna wpływa to także na rolę brokera w całym procesie i na zakres wykonywanych przez niego czynności – zazwyczaj znacznie dalej idący niż w przypadku standardowej obsługi brokerskiej. Szczegółowa analiza zagadnienia w artykule autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej.

Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 9/2018

Pobierz artykuł PDF
czytaj dalej
2020-04-23T17:09:35+02:003 września 2018|

Abonament kontra polisa

Dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest utrudniony. Dlatego od kilku lat rośnie popularność abonamentów medycznych i polis zdrowotnych. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości zainteresowanie alternatywami dla publicznej służby zdrowia będzie jeszcze zyskiwać na znaczeniu. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z tego typu rozwiązań. W artykule także spostrzeżenia Małgorzaty Wiśniewskiej.

Puls Biznesu 8/01/2018

Przejdź do artykułu
czytaj dalej
2020-04-23T17:11:28+02:008 stycznia 2018|

Udało się osiągnąć cele

Fragmenty artykułu, który ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca nr 2/2015

Okrągła rocznica, jaką jest XX-lecie wprowadzenia w Polsce systemu zamówień publicznych, z pewnością stanowi bardzo dobry pretekst do refleksji i podsumowań dotychczasowych osiągnięć (i niedociągnięć), a równocześnie prowokuje do dyskusji o przyszłości i dalszym kształcie systemu.
Czy i na ile udało się osiągnąć cele, którym wdrożenie tego systemu miało służyć? Moim zdaniem na to pytanie należy odpowiedzieć pozytywnie. Wprowadzona dwadzieścia lat temu ustawa o zamówieniach publicznych ustanowiła zręby systemu służącego do dziś przede wszystkim ekonomicznemu wydatkowaniu środków publicznych, powszechnemu stosowaniu transparentnych reguł postępowania i zachowaniu uczciwej konkurencji. To były podstawowe zadania postawione przed systemem zamówień publicznych.
Rzeczywistych efektów wdrożenia systemu oczywiście nie da się sprowadzić do przytoczenia prostych liczb, pomimo … czytaj dalej

2018-12-28T16:43:16+01:002 lutego 2015|

Ubezpieczenie autocasco

Fragmenty artykułu, który ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca nr 6/2013

Podstawową sprawą w opisie przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie autocasco jest określenie, co ma być przedmiotem ubezpieczenia. Może okazać się, że zamawiający posiada i chciałby ubezpieczyć pojazdy, które nie mieszczą się w standardowych ramach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). (…) Na przykład spotyka się ograniczenie wiekowe pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia. Górną granicą dla możliwości ubezpieczenia w autacasco jest zazwyczaj wiek pojazdu między 10 a 13 lat, w zależności od ubezpieczyciela. To ograniczenie może zostać zniesione i mając w posiadaniu również kilkunastoletnie pojazdy możemy oczekiwać od wykonawcy przyjęcia do ubezpieczenia całej floty. Zwłaszcza, że nie wszyscy ubezpieczyciele stosują takie obostrzenia.
Innym spotykanym w OWU ograniczeniem, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia określonych pojazdów do ubezpieczenia, jest sposób … czytaj dalej

2018-12-28T16:43:41+01:0028 czerwca 2013|

Ubezpieczenia komunikacyjne

Fragmenty artykułu, który ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca nr 4/2013

Praktycznie każdy podmiot korzysta w swojej działalności z większej lub mniejszej liczby pojazdów. Przy stosunkowo częstym występowaniu szkód komunikacyjnych warunki zawartej umowy ubezpieczenia pojazdów szybko podlegają weryfikacji. Niedociągnięcia na etapie przeprowadzanego postępowanie skutkujące brakiem optymalnej ochrony ubezpieczeniowej mogą prowadzić między innymi do rozczarowania sposobem likwidacji szkód i problemów z uzyskaniem odpowiedniego poziomu rekompensaty poniesionych strat. Dość powszechnie przyjęło się już, że podmioty posiadające kilkanaście i więcej pojazdów nie ubezpieczają ich pojedynczymi polisami, ale zawierają z ubezpieczycielem umowę generalną, obejmującą ujednoliconymi warunkami wszystkie pojazdy. Posiadane w większej liczbie pojazdy określa się często mianem „floty samochodowej” lub po prostu „floty”, a umowa bywa nazywana „umową … czytaj dalej

2018-12-28T16:47:34+01:0028 kwietnia 2013|

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Fragmenty artykułu, który ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca nr 1/2013

(…) W formie grupowej – bo tylko taka będzie przedmiotem naszych rozważań – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) bywa zawierane i finansowane przez przedsiębiorstwa, instytucje, czy organizacje jako zabezpieczenie życia i zdrowia związanych z nimi osób fizycznych, będących ubezpieczonymi.
Związki pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonymi mogą mieć bardzo różny charakter. Najbardziej naturalnym i najczęściej występującym powiązaniem jest relacja pracodawca – pracownik. Ale spotykamy też wiele innych modeli: ubezpieczenie kursantów przez firmę szkoleniową, uczestników imprezy przez jej organizatora, wolontariuszy przez organizację korzystającą z ich pomocy, skazanych pracujących przy pracach publicznych przez zatrudniający ich organ administracji, członków ochotniczych straży pożarnych przez gminę, zawodników sportowych przez klub, uczestników wycieczki przez operatora turystyki.

Niekiedy … czytaj dalej

2018-12-28T16:48:13+01:0024 stycznia 2013|

Ubezpieczenie od żywiołów

Fragmenty artykułu, który ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca nr 8/2012

Najbardziej popularnym ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie od żywiołów i innych zdarzeń losowych. Jest to też najważniejsze ubezpieczenie jakim obejmujemy nasze mienie, gdyż konsekwencje szkód wyrządzonych przez zdarzenia takie jak pożar, powódź, czy huragan mogą być bardzo rozległe i niezwykle dotkliwe, sięgające nawet aż do utraty całego mienia.

(…) w przypadku takich wręcz katastroficznych zdarzeń człowiek jest niestety trochę bezradny. Można i należy zadbać o właściwą konstrukcję i stan techniczny budynku, zabezpieczenia odgromowe, instalacje przeciwpożarowe itd. Często okazuje się jednak, że mimo wszystko nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią nas od zniszczeń w wyniku zdarzeń losowych. Wtedy pozostaje tylko dobrze zawarta umowa ubezpieczenia, mogąca zniwelować negatywne … czytaj dalej

2018-12-28T16:51:06+01:0028 sierpnia 2012|
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. Akceptuję