Teksty aktów prawnych zamieszczone w naszym serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Prospector nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne. Jedynym źródłem prawa są akty prawne opublikowane w organach promulgacyjnych.