Trudności ze znalezieniem pracowników, coraz niższa stopa zastąpienia z ZUS, niski poziom oszczędności Polaków – to wszystko sprawia, że coraz większym zainteresowaniem pracodawców i pracowników cieszą się programy emerytalne. Takie programy stanowią dla każdego Pracodawcy bardzo atrakcyjny element polityki płacowej. Dodatkowe korzyści w postaci ulg finansowych (składka podstawowa opłacana przez pracodawcę nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, a wypłacane środki zwolnione są z podatku) w programach grupowych dotychczas niosły ze sobą jedynie PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Od 2019 roku weszła nowa, powszechna i obowiązkowa forma oszczędzania w formie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Nowe przepisy stawiają przed pracodawcami duże wyzwanie zarówno formalne jak i organizacyjne, rodząc wiele pytań i wątpliwości. Jak to wszystko zaplanować i zorganizować? Jak wybrać właściwy podmiot do zarządzania środkami? Jak wdrożyć program w zakładzie pracy? Jak nim właściwie administrować? Co jest konieczne a co możliwe?

Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie budowania takich programów i sprawnie przeprowadzają przez cały proces minimalizując koszty i maksymalizując korzyści.