Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Część II: Ubezpieczenie jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Znak sprawy: PN/UK/2019-01/MW

Termin składania ofert: 29.05.2019 godz. 9.30

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20190524

SIWZ_CO KPRP_20190517

Zał. 16_wniosek_o_udostępnienie_danych

Zał. 3_Formularz oferty

Zał. 6_oświadczenie_spełnianie warunków

Zał. 7_oświadczenie_wykluczenie

Zał. 8_oświadczenie_bazy danych

Zał. 9_grupa kapitałowa

Zał. 17_zobowiazanie_zasoby

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ_20190524

SIWZ_CO KPRP_po zmianach_20190524

informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania w części II

Informacja o wyborze oferty w części I_na stronę