Od ponad 20 lat wspieramy przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, poczynając od handlu i usług, przez firmy transportowe do podmiotów administracji publicznej, zabezpieczając ryzyko związane z użytkowaniem flot pojazdów.

Podstawowe zalety naszego serwisu flotowego to:

 • indywidualizacja programów ubezpieczenia,
 • aranżacja sprawnego dostarczania polis i innych dokumentów,
 • monitorowanie i kontrola wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych, w tym zgłoszeń i wycofywania pojazdów,
 • bieżąca kontrola szkodowości w trakcie trwania umowy,
 • system rozliczeniowy, który nadzoruje zgodność składek z umową i terminy płatności,
 • aktywne wsparcie Klientów w przypadku wystąpienia sporów z zakładem ubezpieczeń.

RYZYKO FLOTY

Doradzając naszym Klientom bierzemy pod uwagę wszystkie składowe kosztów utrzymania floty, a mamy realny wpływ na co najmniej 50% spośród nich, zwłaszcza paliwo, serwis, naprawy powypadkowe, likwidację szkód i ubezpieczenia. Dzięki optymalizacji tych obszarów, pomagamy uzyskiwać wymierne oszczędności w szeroko pojętym zarządzaniu flotą.

Niektóre koszty nie są odczuwalne w codziennym funkcjonowaniu firmy i potrafią uwidocznić się dopiero po pewnym czasie, zwiększając całkowite wydatki na utrzymanie floty. Należą do nich, m.in. koszty obsługi ubezpieczeń, koordynacja likwidacji szkód, przestoje uszkodzonych pojazdów, jak również zarządzanie kosztami napraw i naprawy na własny koszt, wynikające z braku ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia i luki w umowach ubezpieczenia mogą kosztować dużo więcej niż chwilowe oszczędności na składce. Dlatego zawarcie umowy powinno być poprzedzone wnikliwą analizą kosztową możliwych wariantów ubezpieczenia i rozwiązań ograniczających całkowite koszty.
Wszystkie naprawy powypadkowe pokryte z własnej kieszeni znacznie obciążają budżet. Jeżeli marża zysku firmy wynosi 5%, potrzebujesz aż 1 000 000 zł dodatkowego obrotu, by pokryć każde 50 000 zł przeznaczone na naprawy. Z kolei szkody pokryte w całości przez ubezpieczyciela obciążają szkodowość floty i skutkują wzrostem składek w kolejnych latach.
Równanie jest proste, jeśli dzienny utarg Twojego handlowca wynosi średnio choćby 1000 zł, to 5-dniowa niedostępność pojazdu związana z jego naprawą kosztuje firmę 5000 zł obrotu, co oznacza stratę rzędu 50 000 zł przychodu rocznie, zakładając tylko 10 kolizji w skali całej floty.
Optymalne wykorzystanie dostępnych rozwiązań, ukierunkowanych na realne zarządzanie szkodowością, pozwala obniżyć składkę AC o ok. 10% już w pierwszym roku i zmniejszyć łączny koszt ubezpieczenia nawet do 29% w ciągu dwóch lat współpracy (szczegółowe dane udostępniamy podczas bezpośredniej prezentacji), nie licząc oszczędności wynikających z odciążenia pracowników, skrócenia przestojów pojazdów po stłuczkach lub wypadkach, zmniejszenia kosztów dodatkowych i mniejszego zużycia paliwa.
 • Negocjowanie flotowych programów ubezpieczenia, optymalizacja kosztu ubezpieczenia i aranżacja sprawnego dostarczania polis
 • Monitorowanie zgłaszania i wycofywania pojazdów, wypowiadanie polis, pilnowanie zwrotu składek i przypominanie o terminach płatności
 • Opiekun Klienta, zarządzanie szkodowością, likwidacja szkód, zwiększenie bezpieczeństwa floty i kierowców, zabezpieczenie ryzyka pracodawcy

Sprawdź nas!

Wszystkie składowe kosztów floty wpisują się w ryzyko zarządzających, a nieprzewidziane koszty potrafią niemile zaskoczyć. Dlatego pomoc doświadczonego doradcy i podjęcie dobrych decyzji zanim wystąpią straty, okazują się nieocenione.

FLOTY HANDLOWO USŁUGOWE

W handlu i usługach szybciej wykonane oznacza lepsze. Dopracowane procedury i prawidłowo zawarte polisy pozwalają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty dzięki większej dostępności pojazdów. Obsługując floty pojazdów osobowych i użytkowych, wypracowaliśmy sposoby na poprawę najbardziej kosztogennych obszarów zarządzania flotą, takich jak ubezpieczenia, serwis, naprawy powypadkowe, likwidacja szkód, zarządzanie szkodowością oraz koordynacji związanych z nimi procesów.

Rezultaty mówią same za siebie. Odpowiednie zapisy w umowie generalnej ubezpieczeń powiązane z polityką napraw powypadkowych i współpraca z partnerską siecią serwisów, pozwalają obniżyć składki już w pierwszym roku naszej obsługi. Wdrożenie programu bezpieczeństwa skorelowanego z odpowiednimi zapisami w polityce flotowej i bieżącym wywieraniem wpływu na świadomość kierowców, pozwalają obniżyć liczbę szkód nawet o połowę. Zmniejszenie częstości szkód o 40% i obniżenie kosztu napraw powypadkowych o 20% pozwala uzyskać aż 29% niższy koszt ubezpieczenia w ciągu dwóch lat współpracy (szczegółowe dane udostępniamy podczas bezpośredniej prezentacji).

Współpraca z siecią warsztatów i pojazdy zastępcze na cały czas naprawy zapewnią ciągłość działania bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a bieżąca kontrola procesu likwidacji szkód zagwarantuje skrócenie czasu naprawy do minimum. Optymalizacja cen części użytych do naprawy pozwoli obniżyć składki w umowie z ubezpieczycielem. Infolinia dla kierowców zapewniająca wybór odpowiednich serwisów całkowicie odciąży Twoich pracowników. Monitorowanie stylu jazdy kierowców, zapisy polityki flotowej, szkolenia z instruktorem, rozmowy i warsztaty organizowane przez PROSPECTOR zmotywują Twoich kierowców do bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Okazuje się, że można szybciej, taniej i lepiej, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracowników, terminowość zleceń, wizerunek firmy i przede wszystkim zadowolenie swoich Kontrahentów.

Od ubezpieczeń flotowych przez współpracę z siecią serwisów do poprawy szkodowości Twojej floty – pełna znajomość tych obszarów pozwoliła nam stać się prekursorem skutecznych rozwiązań ograniczających koszty i poprawiających bezpieczeństwo. Dowiedz się, jak specjaliści PROSPECTOR mogą pomóc w Twojej firmie.

 • Zwiększ efektywność – skrócony do minimum czas niedostępności pojazdów i pojazdy zastępcze na cały czas naprawy gwarantują niezakłóconą działalność firmy
 • Minimalizuj ryzyko – odpowiednio skonstruowany program ubezpieczenia zabezpiecza przed nieprzewidzianymi stratami i zapewnia spokojny sen właścicielom flot
 • Oszczędzaj pieniądze – oszczędność czasu pracowników, redukcja przestojów, niższe składki, mniejszy koszt napraw i niższe średnie spalanie, przekładają się na wymierne oszczędności

FLOTY TRANSPORTOWE

Właściciele firm transportowych zmagają się z licznymi problemami, takimi jak brak wykwalifikowanych kierowców i rosnące koszty działalności, a zwłaszcza wzrost składek ubezpieczeniowych.
Przejmując obszar związany z ubezpieczeniem floty i OCP, a także bieżącą obsługę polis, likwidację szkód, zarządzanie szkodowością i pracę koordynacyjną, odciążamy swoich Klientów i przynosimy im wymierne oszczędności, co pozwala właścicielom firmy w pełni skupić się na działalności transportowej i zwiększaniu rentowności biznesu.
W zakresie ubezpieczenia floty pojazdów tworzymy programy ubezpieczenia w pełni zabezpieczające ryzyko przewoźników drogowych i jednocześnie minimalizujemy koszt ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przeprowadzamy analizę kosztową różnych wariantów, co umożliwia dokonanie przemyślanego wyboru i wygenerowanie oszczędności, np. poprzez wprowadzenie udziałów własnych lub optymalizacji cen części użytych w naprawie.
W zakresie ubezpieczenia OCP szczególną wagę przywiązujemy do zakresu polisy, by odpowiadał specyfice działalności przewoźnika i zabezpieczał jego ryzyko w sytuacjach niestandardowych, jak choćby w przypadku kradzieży towaru w miejscach niestrzeżonych, wydania towaru osobie nieuprawnionej, przywłaszczenia towaru przez oszusta lub braku wpisania ubezpieczającego w list przewozowy. Z jednej strony zakres ochrony powinien być możliwie szeroki, z drugiej nie należy przepłacać za klauzule, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dlatego najpierw przeprowadzamy wnikliwą analizę działalności transportowej, a następnie szyjemy zakres polisy na miarę.
Szukając właściwego rozwiązania sprawdzamy wszystkie możliwości, prowadzące do uzyskania najniższej ceny przy bezpiecznym zakresie ubezpieczenia. Proces negocjacji z ubezpieczycielem poprzedzamy analizą historii szkodowej. Dla ubezpieczycieli istotne są również czynniki zmniejszające ryzyko floty, takie jak polityka flotowa czy doświadczenie zatrudnianych kierowców, dlatego pomagamy naszym Klientom także w zakresie budowania wizerunku bezpiecznej floty. Obraz bezpiecznej i bezszkodowej floty można uzyskać wpływając pozytywnie na styl jazdy kierowców, np. poprzez zastosowanie systemów monitorujących zachowania kierowcy w czasie rzeczywistym i identyfikujących manewry odbiegające od normy. Poprawa kultury jazdy pracowników przekłada się na zmniejszenie średnich kosztów związanych z wypadkami i zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 30%.
Coraz bardziej kosztogennym obszarem działalności transportowej jest obsługa prawna związana ze zdarzeniami zagranicznymi, takimi jak szkody w pojeździe, szkody osobowe, w prawie karnym i wykroczeń w komunikacji drogowej, sprawy związane z dokumentami pojazdu, spory z ITD lub jej odpowiednikiem, spory z viaTOLL. Dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej oraz uniknięcie wysokich kosztów można uzyskać zawierając ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczenie zapewni zorganizowanie i opłacenie pomocy prawnej Twojemu kierowcy za granicą 24h/dobę. Przykładowo w Niemczech (ochrona obejmuje 43 kraje świata) mogą zostać pokryte koszty wynagrodzenia polskojęzycznego adwokata, opinii biegłego sądowego w zakresie rekonstrukcji zdarzenia, dojazdu na rozprawę, tłumaczenia dokumentów i poręczenia majątkowego. Polisy ochrony prawnej wielokrotnie chroniły polskich kierowców przed niesłusznym aresztem w przypadku szkód za granicą.

Od ubezpieczeń flot transportowych przez optymalizację procesów obsługowych do poprawy szkodowości Twojej floty – pełna znajomość tych obszarów pozwoliła nam stać się prekursorem skutecznych rozwiązań ograniczających koszty ubezpieczenia i poprawiających bezpieczeństwo w firmach transportowych. Dowiedz się, jak specjaliści PROSPECTOR mogą pomóc w Twojej firmie.

 • Zwiększ efektywność – skrócony do minimum czas naprawy, samolikwidacja i zwiększony limit kosztów dodatkowych gwarantują niezakłóconą działalność firmy
 • Minimalizuj ryzyko – odpowiednio skonstruowany program ubezpieczenia zabezpiecza przed nieprzewidzianymi stratami i zapewnia spokojny sen właścicielom firm transportowych
 • Oszczędzaj pieniądze – oszczędność czasu pracowników, redukcja przestojów, niższe składki i mniejszy koszt napraw, przekładają się na wymierne oszczędności

ASYSTA SZKODOWA

Niezależnie od wielkości floty, najistotniejsza jest mobilność pojazdów. Liczy się jak najmniej skomplikowany proces umawiania się do serwisu i maksymalne skrócenie czasu unieruchomienia auta. Idealnym rozwiązaniem jest udostępnienie kierowcom jednego numeru telefonu, na który mogą dzwonić w przypadku awarii lub szkody niezależnie od pory dnia i nocy.
W zakresie bezpłatnego serwisu brokerskiego zapewniamy naszym Klientom pełną koordynację procesu likwidacji szkód:

 • infolinię dla kierowców czynną 24/7
 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 • naprawę pojazdu w dedykowanej sieci serwisów
 • dobór i skierowanie do odpowiedniego serwisu
 • obsługę świadczeń assistance
 • organizację holowania
 • pojazd zastępczy na cały czas naprawy (niezależnie od wariantu assistance)
 • monitorowanie wszystkich etapów naprawy pojazdu
 • optymalizację w zakresie kosztu napraw
 • optymalizację w zakresie czasu napraw

Przy takim modelu współpracy nasi Klienci uzyskują znaczne oszczędności poprzez:

 • pomoc 24h/dobę dla użytkowników pojazdów
 • doradztwo i opiekę na każdym etapie likwidacji szkody
 • ujednolicenie procesów obsługowych (Opiekun Klienta, dostęp do systemu on-line, sieć serwisów)
 • maksymalne odciążenie pracowników Klienta (obsługa szkód po stronie brokera i sieci serwisów)
 • skrócenie czasu niedostępności pojazdów
 • obniżenie średniego kosztu naprawy (stawek za roboczogodzinę i kosztu stosowanych części)
 • obniżenie kosztów dodatkowych (bezpłatne auta zastępcze, bezpłatna usługa door-to-door)

Dzięki dostępowi do systemu on-line nasi Klienci uzyskują znaczne oszczędności poprzez:

 • sprawną komunikację między Klientem, warsztatem naprawczym i brokerem
 • kontrolę obiegu dokumentów szkodowych (np. druki, dokumenty pojazdu, itd.)
 • bieżącą informację o procesie naprawy i terminach (m.in. przewidywana data wydania pojazdu)
 • kontrolę zakresu naprawy (weryfikacja kosztorysu, technologii naprawy i liczby roboczogodzin)
 • doradztwo w zakresie doboru części (oryginalne/alternatywne)
 • autoryzację naprawy przez Klienta w systemie
 • monitorowanie terminów dostaw części
 • dostęp do zdjęć pojazdu i monitorowanie jakości naprawy pojazdu

Dzięki realnej pracy nad kosztorysami, gdzie wykwalifikowany konsultant sprawdza zakres naprawy, zgodność ze zdjęciami i zgłoszeniem oraz zastosowanie odpowiednich części, obniżeniu ulegają koszty napraw, a w efekcie spada średnia wartość wypłacanych odszkodowań, co przekłada się na niższe składki za ubezpieczenie floty. Znaczne oszczędności wynikają również z przejęcia czasochłonnych procesów obsługowych przez PROSPECTOR. Łączny koszt obsługi szkód można zmniejszyć nawet o 80% (w porównaniu do tradycyjnego modelu likwidacji szkód bez wykorzystania zasobów PROSPECTORA).

 • Zwiększ efektywność – skrócony do minimum czas niedostępności pojazdów i pojazdy zastępcze na cały czas naprawy gwarantują niezakłóconą działalność firmy
 • Minimalizuj koszty – koordynacja procesu likwidacji szkód, zarządzanie szkodowością i kosztami napraw, umożliwiają przejęcie kontroli nad kosztami floty
 • Oszczędzaj pieniądze – oszczędność czasu pracowników, redukcja przestojów, mniejszy koszt napraw i niższe składki, przekładają się na wymierne oszczędności

POPRAWA SZKODOWOŚCI

Zanim zaczniemy, zadaj sobie 3 fundamentalne pytania:

 • czy posiadasz bieżące statystyki i porównujesz między sobą wyniki kierowców?
 • czy angażujesz kierowców do poprawy swojego podejścia i zachowań?
 • czy stosujesz nagrody i kary za bezpieczny lub niebezpieczny styl jazdy?

Pamiętaj, że to podejście kierowców i ich zachowania generują wyniki szkodowe Twojej floty. Dlatego wnikamy w dane szkodowe, prowadzimy statystyki i wyciągamy wnioski, podczas gdy właściciele flot mogą skupić się na niezakłóconym prowadzeniu biznesu.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, liczy się każda sekunda. Przykładowo odczytanie SMSa odrywa wzrok kierowcy z drogi na ok. 5 sekund, w trakcie których przy prędkości 90 km/h, samochód przejedzie długość 100-metrowego boiska.
Najnowsze badania dowodzą, że podejście oparte na połączeniu systemów monitorowania stylu jazdy kierowców z coachingiem ukierunkowanym na poprawę ich zachowań, jest w stanie prawie całkowicie wyeliminować ryzykowne manewry. Jak podaje Virginia Tech Transportation Institute, w badanej flocie po zainstalowaniu systemu monitorowania kierowców w czasie rzeczywistym i przeprowadzeniu cyklicznych 10-minutowych coachingów w odniesieniu do ich zachowań, liczba ryzykownych zdarzeń na 10 000 przejechanych mil spadła z ponad 3 do 0 w ciągu 4 miesięcy.

Specjaliści PROSPECTOR, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze flot, przejmują na siebie pracę nad podejściem do poprawy przebiegów szkodowych floty. Poprzez wdrożenie programu bezpieczeństwa skorelowanego z odpowiednimi zapisami w polityce flotowej, wspartego narzędziami do monitorowania zachowań kierowców możesz obniżyć liczbę szkód nawet o 50%. Monitorowanie ryzykownych manewrów, takich jak gwałtowne przyspieszanie, hamowanie, niebezpieczne wyprzedzanie, przekraczanie prędkości i inne, pozwala na ocenę poziomu bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy oraz klasyfikację kierowców, a następnie przeprowadzenie szkoleń dla grupy wyższego ryzyka oraz premiowanie kierowców jeżdżących bezpiecznie. Spokojna jazda przynosi oszczędności – redukcję zużycia paliwa nawet o 30% i mniejsze ryzyko kolizji.

Pracujemy z naszymi Klientami, aby pomóc im zrozumieć kluczowe czynniki generujące straty w ich flocie, a także określić, które rodzaje zdarzeń mogą zostać ograniczone poprzez działania prewencyjne, a których nie da się uniknąć. Równanie jest proste – im mniej wypadków, tym niższe składki.

Praca nad szkodowością odbywa się w 2 obszarach – zmniejszenie liczby szkód i obniżenie kosztu napraw powypadkowych. Zarządzanie kosztami napraw przy współpracy z partnerską siecią serwisów oraz bieżąca kontrola zakresu napraw i kosztu stosowanych części zamiennych, pozwalają obniżyć składki już w pierwszym roku naszej obsługi. Zmniejszenie częstości szkód o 40% i obniżenie kosztu napraw powypadkowych o 20% pozwolą uzyskać aż 29% niższy koszt ubezpieczenia w ciągu dwóch lat współpracy (szczegółowe dane udostępniamy podczas bezpośredniej prezentacji).

Pozwól wypróbować specjalistyczne narzędzia poprawiające szkodowość na przykładzie swojej floty. Wykonamy bezpłatną analizę i wspólnie uzgodnimy cele szkodowości floty, a po roku otrzymasz raport skuteczności z wynikiem do analizy.
Dowiedz się, jak PROSPECTOR może pomóc w poprawie szkodowości floty, promowaniu zasad bezpiecznej jazdy i oszczędzaniu pieniędzy.

 • Zmniejsz liczbę szkód – bieżąca analiza statystyk, porównywanie wyników szkodowych i wpływanie na świadomość kierowców, prowadzą do zmniejszenia liczby szkód nawet o 50% w pierwszym roku współpracy
 • Minimalizuj koszty napraw – koordynacja procesu likwidacji szkód, zarządzanie szkodowością i kosztami napraw, umożliwiają obniżenie kosztu napraw powypadkowych nawet o 20% w pierwszym roku współpracy
 • Oszczędzaj pieniądze – mniejsza liczba szkód i niższy koszt napraw, przekładają się na niższe składki za ubezpieczenie pojazdów i wymierne oszczędności

NASZE DOŚWIADCZENIE

Nasz dział flotowy powstał poprzez połączenie doświadczenia osób obserwujących potrzeby rynku flotowego z różnych perspektyw – specjalistów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, transportu, likwidacji szkód, konsultingu i optymalizacji kosztów zarządzania przedsiębiorstwem.
Nasza praktyka obejmuje obsługę flot liczących od kilkudziesięciu do kilkuset pojazdów, w tym podmiotów administracji publicznej, firm o profilu działalności handlowo-usługowej, produkcyjnych, budowlanych oraz przedsiębiorstw transportowych.

Specjalizujemy się w elastycznych rozwiązaniach obsługowych i tworzeniu dopasowanych do działalności programów ubezpieczeniowych, uwzględniających specyfikę flot. W zakresie serwisu brokerskiego zapewniamy asystę szkodową, współpracę z siecią serwisów partnerskich, zarządzanie szkodowością i kosztami napraw powypadkowych oraz bieżące wpływanie na świadomość kierowców, prowadzące do zmniejszenia liczby szkód we flocie. Podstawowe wartości, którymi się kierujemy to partnerska współpraca i zaufanie, co sprawia, że większość naszych wieloletnich Klientów jest z nami do dziś.