Produkcja rolna narażona jest na liczne ryzyka pogodowe (ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, grad, huragan, susza, ogień). Szczególnie dotkliwe okazały się w ostatnich latach szkody wynikające z suszy. Największe i niosące największe szkody susze odnotowano w XXI wieku w latach: 2005-2006, 2011, 2015 oraz 2018. Objęły one swoim zasięgiem obszar ponad 75% naszego kraju. Patrząc na lata występowania suszy widać wyraźnie, że zwiększa się ich częstość. Dodając do tego zmiany klimatyczne, tendencja ta będzie się utrzymywała.

Poza suszą, uwzględniając wspomniane wyżej zmiany klimatyczne, coraz częściej występują także ryzyka huraganowe, grad, deszcze nawalne (skutkujące w latach 2016 i 2017 licznymi podtopieniami). Dla niektórych upraw, np. rzepaku ozimego, istotnym ryzykiem powodującym okresowo duże szkody są ujemne skutki przezimowania.

Aby zabezpieczyć finansowo produkcję roślinną warto uprawy ubezpieczyć. Tym bardziej, że zgodnie uregulowaniami prawnymi ubezpieczenie upraw jest dofinansowane z budżetu państwa w wysokości do 65% wysokości składki. Ponadto istnieje obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% posiadanych upraw.

Aktualnie na polskim rynku ubezpieczenie upraw oferuje kilku ubezpieczycieli, a poszczególne warunki ubezpieczenia różnią się między sobą. Różnice te w istotny sposób wpływają na wysokości możliwych do uzyskania odszkodowań w poszczególnych towarzystwach. Korzystając z pomocy PROSPECTOR przy negocjowaniu i zawieraniu ubezpieczenia upraw nasi Klienci zyskują pewność optymalizacji warunków i kosztów ochrony.

Oprócz tradycyjnego ubezpieczenia wartości plonu możliwa jest także odmienna konstrukcja polisy, w której sumą ubezpieczenia są nakłady ponoszone na poszczególne uprawy. PROSPECTOR ma wieloletnie doświadczenia w tego typu ubezpieczeniach. Jako doradca w zakresie ubezpieczeń rolnych, na zlecenia międzynarodowych koncernów oraz dystrybutorów chemii rolnej, aranżowaliśmy ogólnopolskie programy ubezpieczenia nakładów na uprawy: rzepaku, zbóż oraz sadów owocowych. Największe programy ubezpieczeniowe obejmowały areały ponad 100 tys. hektarów. W programach tych ubezpieczenie dodawane „gratis” do produktu (np. nasion, środków ochrony roślin) budowało przewagę konkurencyjną danego produktu oraz wspierało jego sprzedaż.