Od grudnia 2019 roku PROSPECTOR działa jako firma zrzeszona z AU Group, międzynarodową spółką brokerską specjalizującą się zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego i faktoringu. AU Group powstała w 1929 roku, a jej siedziba główna znajduje się w Paryżu. Firma działa poprzez 54 biura w 39 krajach i obsługuje ponad 4,5 tys. przedsiębiorstw na całym świecie. PROSPECTOR został wyłącznym partnerem AU Group w Polsce. Nawiązanie współpracy otworzyło możliwość obsługi naszych klientów nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach gdzie działają ich spółki powiązane. Dzięki przystąpieniu do AU Group zwiększyliśmy możliwości aranżowania międzynarodowych programów ubezpieczenia należności. Nasi klienci, wykorzystując efekt skali, uzyskują wymierne oszczędności w kosztach ubezpieczenia i mogą łatwiej zarządzać ryzykiem kredytowym na poziomie grupy. Dodatkowo otrzymują lokalny serwis brokerski w poszczególnych krajach poprzez sieć naszych partnerów z AU Group.

Jednocześnie PROSPECTOR oferuje zagranicznym przedsiębiorstwom działającym w Polsce, serwis brokerski w ramach międzynarodowych programów ubezpieczenia należności aranżowanych przez centrale tych firm przy udziale AU Group.

Dzięki współpracy z AU Group mamy ułatwiony kontakt z centralami międzynarodowych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego (Atradius, Coface, Credendo, Euler Hermes). Dodatkowo, poprzez dostęp do platformy wymiany informacji, otrzymujemy od naszych partnerów bieżące dane i raporty o ryzyku kredytowym w poszczególnych regionach świata oraz o zmianach na globalnym rynku ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wiedzą tą chętnie dzielimy się z naszymi klientami.