Z początkiem 2020 roku wzrosły kary za brak obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel samochodu osobowego za brak ubezpieczenia może teraz zapłacić nawet 5.200 zł. kary. W przypadku samochodów ciężarowych maksymalna kara wynosi 7.800 zł. Gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest nieco niższa: jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki.

Należy jednak pamiętać, że spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnej polisy OC pociąga za sobą znacznie większe konsekwencje finansowe dla jego właściciela, niż tylko zapłacenie kary. Zarówno właściciel pojazdu, jak i sprawca wypadku (jeżeli kierowcą nie był właściciel), muszą solidarnie zwrócić UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia. Aktualnie Fundusz prowadzi łącznie ponad 16 tys. postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań. Średnia wartość takiej szkody przekracza 16,5 tys. zł, a rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln zł.

Małgorzata Wiśniewska