Zapewniamy przeprowadzenie pełnej procedury zgodnej z Prawem zamówień publicznych

Do komunikacji z Wykonawcami wykorzystujemy platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/prospector

W ramach wsparcia naszych Klientów z sektora finansów publicznych zapewniamy przeprowadzenie procedury zgodnej z Prawem zamówień publicznych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Przygotowujemy pełną dokumentacją, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego ogłaszamy i przeprowadzamy postępowanie.

Więcej informacji na temat naszego podejścia do udzielania zamówień publicznych na ubezpieczenia zawiera zakładka o zamówieniach publicznych w Obszarach działalności:  https://prospector.com.pl/zamowienia-publiczne-na-ubezpieczenia/