W celu umożliwienia Klientom większego wyboru i dostępu do najnowszych rozwiązań asekuracyjnych, PROSPECTOR nawiązał współpracę z Rynkiem Londyńskim, będącym światowym centrum ubezpieczeń. Dzięki umowom z naszymi partnerami akredytowanymi przy Lloyd’s of London, mamy możliwość uzyskiwania i negocjowania ofert ubezpieczenia na rynku międzynarodowym. W przypadku akceptacji przez Klientów, plasujemy ich ryzyka poza Polską i aranżujemy polisy dostosowane do funkcjonowania w warunkach transgranicznych.